رسانه‌ اجتماعی چیست؟

رسانه‌های اجتماعی رسانه‌هایی برای تعامل اجتماعی هستند که از تکنیک‌های ارتباطی مدرن و به خصوص اینترنت که در دسترس عموم جامعه است، استفاده می‌کنند.
آندره کاپلن و مایکل هانلین رسانه‌های اجتماعی را این گونه تعریف می‌کنند:
"گروهی از برنامه‌های کاربردی (applications) مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان‌های تکنولوژیک وب 2، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید‌شده بوسیله کاربران را می‌دهند"
رسانه‌های اجتماعی در تجارت ممکن است به عنوان "رسانه‌های تولیدشده بوسیله مصرف‌کننده" (CGM) توصیف کنند.
یک رشته مشترک که همه این تعریف‌ها را به هم می‌پیوندد، آمیزه تکنولوژی و تعامل اجتماعی برای خلق جمعی ارزش است.

 

رسانه و شبکه اجتماعی ایرانی پارس یونیت

 

سفارش طراحی رسانه و شبکه اجتماعی اختصاصی برای شرکت ها و سازمان ها

 

/ 0 نظر / 40 بازدید